Artikels in 'Kelten'
(Mededelingen van de Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies)
2000
augustus :
- Hedendaagse druïden I
november:
- Hedendaagse druïden II

2001
februari:
- Hedendaagse druïden III
november:
- Recensie. Wereldatlas van de Archeologie

2002
februari:
- Recensie. Atlas van de Waalse prehistorie
augustus:
- Recensie. De wereld van de Kelten

2004
februari:
- Recensie. Caesar in Gallië
mei:
- Recensie. Bevolking tussen bronstijd en ijzertijd in Noordwest-Europa
augustus:
- Recensie. Heiligen herkennen
- Is Caesar in onze streken geweest? Tegenspraak tussen archeologie en geschiedschrijving

2005
november:
- Recensie. Het hoofd, de borsten en de graal
- Recensie. Atlas van de limes in Nederland

2006
mei:
- Recensie. Superhelden op perkament
augustus:
- Iers DNA-onderzoek toont aan: Kelten bestaan niet
- Recensie. de oppergod van de Kelten

2007
augustus:
- Recensie. Bataven in een Romeinse wereld
november:
- Recensie. Antropologie van de Indo-Europese wereld

2008
november:
- Recensie. Goden van Gallië

2009
februari:
- Keltische goudschat in Maastricht
augustus:
- Recensie. De limes in Nederland

2010
mei:
-Recensie. Ethnic Constructs in Antiquity

2011
februari:
- Recensie. De rand van het Romeinse Rijk
- Recensie. Woordenboek van Keltische plaatsnamen
augustus:
- Recensie. Ambiorix in dienst van de Belgische staat
 


2012
mei:
- Recensie. Geschiedenis, taal en cultuur van de Kelten


2014
februari:
- Recensie. Nehalennia van Domburg: geschiedenis van de stenen monumenten