Artikels in 'De Roets,
historische weekkalender'
2009

-   Rika De Backer. Cultuur en boeken voor iedereen

-   Harlinde & Relinde. Heilige leugenaarsters

-   't Mariakranske. Al 503 jaar actief in Brussel

-   Kelten in Vlaanderen. De dappersten van alle voorvaderen

-   Julius McLeod. Wetenschapper en voorvechter

-   Dirk Van Esbroeck. Meer dan zomaar volksmuziek

-   Sidonie Verhelst. De eerste studente aan de Gentse unief