Lapjesproef voor Drie Zussen. 100 artikelen over volkscultuur in Limburg
Redactie: Luk Indesteege & Herman Clerinx
Hasselt / Diepenbeek, Het Belang van Limburg / Limburgs Volkskundig Genootschap, 2004, 216 p.

Tussen 2002 en 2004 verschenen in de rubriek Duizendpoot van Het Belang van Limburg exact 100 bijdragen over volkscultuur in Limburg. Soms waren de stukjes grappig, soms vertederend, soms ontroerend. Bijna altijd waren ze verrassend informatief.

Samen geven de 100 bijdragen een blik op de volkscultuur, die in deze provincie in grote mate aanwezig is. Af en toe gaat het om oude gebruiken die met moeite overleven, in andere gevallen komen hypermoderne fenomenen aan bod. Stuk voor stuk bieden de teksten een beeld van wat ‘het volk’ bezighoudt. Ze geven een spiegel van het leven van eke dag, een leven dat in de media nauwelijks aan bod komt.

Omdat zo’n schat aan informatie niet verloren mag gaan, hebben het Limburgs Volkskundig Genootschap en Het Belang van Limburg beslist om de 100 bijdragen te actualiseren en in dit bijzondere boek te verzamelen. Ook de reacties van lezers zijn opgenomen. Ze vormen een schitterende aanvulling op de teksten uit de krant.

Op een andere manier dan we gewoon zijn, tonen de artikels en reacties in Lapjesproef voor Drie Zussen wat er leeft in het Limburg van vandaag. Hoewel elke Limburger zich erin zal herkennen, zal ook elke Limburger erdoor verrast worden.

Helaas niet meer verkrijgbaar
.