'1000 jaar Kelten'
Leuven, Davidsfonds, 2009, 112 p.
De Kelten maken deel uit van ons verleden. Zonder hen had de Europese beschaving er helemaal anders uitgezien. Toch blijft de kennis over onze Keltische voorouders in nevelen gehuld. Als het om de Kelten gaat, leveren waarheid en fictie een hardnekkige strijd om de bovenhand.

Herman Clerinx maakt daar komaf mee. In 1000 jaar Kelten vertelt hij het volledige verhaal van de Kelten, van hun prille ontstaan tot hun verdwijnen in de Romeinse tijd. Daarbij heeft Clerinx niet alleen oog voor heel hun verspreidingsgebied maar gaat hij ook systematisch na wat in onze streken - de Lage Landen - wordt aangetroffen. Het resultaat is een grondig onderbouwde kennismaking met de rijke Keltische beschaving.

Lees over hun prachtige kunst, hun luxueuze levensstijl, hun onbegrijpelijke wagengraven en hun bijzondere grafgiften. Ontdek wat zo typisch was aan hun cultuur en verneem wat vandaag in onze streken van hen overblijft. Een wetenschappelijk verantwoord en soepel geschreven overzicht van één van de boeiendste cultuen in West-Europa.

Over dit onderwerp geeft Clerinx ook een avondvullende lezing.
 


Verborgen schatten
         gouden juwelen
                  uitbundige drankoffers
                            bevreemdende wapengraven