Kathedralen uit de steentijd. Hunebedden, dolmens en menhirs in de Lage Landen
Leuven, Davidsfonds , 198 p.
1ste druk 2001, 2de druk 2002.

Hunebedden, dolmens en menhirs: iedereen kent ze uit Stonehenge en uit Bretagne. Maar ook in de Lage Landen duiken megalieten schijnbaar lukraak in het landschap op. Ze zijn getuigen van een ver en geheimzinnig verleden.
Wie weet waar die stenen bouwwerken vandaan komen? Wie heeft de kolossale monumenten opgericht en vooral: waarom?

Vaak vinden mensen geen antwoord op deze vragen, zodat al eeuwenlang hun fantasie op hol slaat. Zijn de stenen misschien het werk van reuzen? Of van God, die zondige mensen in keien verandert? Dienden de stenen als consultatieruimte voor waarzeggers? Om de energie van de aarde op te vangen?

Modern archeologisch onderzoek probeert tegen dergelijk bijgeloof op te tornen. De wetenschap tast niet langer in het duister omtrent deze bouwwerken - toch niet meer helemaal. Hedendaagse verklaringen waarvoor bewijzen of aanwijzingen kunnen worden geleverd, variëren van grafmonumenten tot centra voor voorouderverering. Van sociale knooppunten tot astronomische observatoria of heuse zonnetempels.

Herman Clerinx onderzocht deze wetenschappelijke werkelijkheid, die vaak boeiender is dan de verbeelding of het bijgeloof. Clerinx maakte een speurtocht naar de betekenissen van megalitische bouwwerken in het sociale en religieuze leven van onze voorouders, én van de moderne mens. Zijn relaas leverde een verhelderend boek op over de oudste architectuur van Europa, en tevens een toeristische gids voor menige prettige uitstap binnen en buiten de Lage Landen.

Ook hielp Clerinx het nog steeds bestaande misverstand uit de wereld, dat de Kelten de megalitische monumenten zouden hebben gebouwd: tussen bijvoorbeeld de Belgische megalieten en de Kelten ligt er een tijdsspanne van zo'n 2000 jaren. Het beeld van Obelix met een menhir op zijn rug oogt wel leuk, maar slaat wetenschappelijk bekeken zo goed als nergens op.

Met zijn publicatie geeft Herman Clerinx een volledig en vlot leesbaar overzicht van de "kathedralen uit de steentijd". Niet toevallig kende zijn boek na een jaar reeds een herdruk en is het ook in het Frans vertaald. Zoals de uitgever ooit zei: "Niet slecht voor een boek over oude stenen."


Een boek vol feitenmateriaal, terreingegevens en illustrerende foto's. Helaas uitverkocht en niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.Van dit boek is in het Frans een aangepaste versie verschenen onder de titel
Dolmens et menhirs. Secrets et fantasmes Ruim 50 pagina's van deze Franstalige versie werden zonder enige toestemming integraal en letterlijk overgenomen in twee boeken van Jean-Claude Delsupexhe: Légendes et Mystères des Pierres en Wéris: chronique (beide uitgegeven bij Dricot, Dressoux, 2007). Na onderzoek werden beide boeken uit de handel genomen.


          *          *          *          *          *


Over dit onderwerp geeft Clerinx ook een avondvullende lezing.

De pers over 'Kathedralen uit de steentijd': 

‘Clerinx’ boek bulkt van de fijne verhalen over megalieten.’
De Morgen

‘Clerinx brengt met zijn helder geschreven tekst de geheimzinnige stenen een stuk dichter bij de lezer.’
De Volkskrant

‘Clerinx’ flauwekuldetector staat op scherp!’
Skepp