'Kelten en de Lage Landen.
Vechten om het beste deel'

Leuven, Davidsfonds, 292 p.
1ste druk 2005, 2de druk 2005, 3de druk 2006.

Eindelijk bestaat er een oorspronkelijk Nederlandstalig overzichtswerk met de meest recente kennis en theorieën - taalkundig en archeologisch - over onze voorouders uit de prehistorie. Wetenschappelijk verantwoord en in een heldere taal bewijst dit boek dat de werkelijkheid stukken boeiender is dan onze fantasie.

Eindelijk bestaat er een oorspronkelijk Nederlandstalig overzichtswerk met de meest recente kennis en theorieën - taalkundig en archeologisch - over onze voorouders uit de prehistorie. Wetenschappelijk verantwoord en in een heldere taal bewijst dit boek dat de werkelijkheid stukken boeiender is dan onze fantasie.

Een boek vol feitenmateriaal, terreingegevens en illustrerende foto's. Helaas uitverkocht en niet meer in de boekhandel verkrijgbaar. 

 

Over dit onderwerp geeft Clerinx ook een avondvullende lezing.

De Kelten spreken tot de verbeelding. Samen met de oude Grieken, Romeinen en Germanen stonden ze aan de wieg van onze westerse beschaving. Maar wie waren ze en - nog belangrijker - wat vinden we ervan terug? Rest er ons nog iets tastbaars? Of blijft er na een wetenschappelijke doorlichting niets meer over van Merlijn, koning Arthur en de Keltische kruisen?