Lezing.
'De god met de maretak.
Kelten en de Lage Landen'
 

De Kelten maken deel uit van ons verleden. Zonder hen had de Europese beschaving er anders uitgezien. Toch blijft de kennis over onze voorouders uit de ijzertijd in nevelen gehuld. Als het om de Kelten gaat, leveren waarheid en fictie een hardnekkige strijd.

Herman Clerinx maakt daar komaf mee. Wetenschappelijk verantwoord en in een heldere taal bewijst hij dat de werkelijkheid stukken boeiender is dan de fantasie. Hij vertelt het verhaal over de Kelten en hun cultuur, van het prille ontstaan tot het verdwijnen in de Romeinse tijd. Daarbij heeft Clerinx niet alleen oog voor heel hun verspreidingsgebied maar gaat hij ook na wat in onze streken van de Kelten wordt aangetroffen. Tevens kijkt Clerinx naar de wisselwerking met andere culturen zoals de Grieken, de Scythen en de Romeinen: zonder hun invloed was de Keltische beschaving een andere richting ingeslagen.

Bovendien heeft Clerinx aandacht voor de taalkunde. 'Keltisch' is immers in de eerste plaats een taalkundig begrip. Clerinx geeft beknopt een overzicht van de Indo-Europese en Keltische talen, en stipt aan hoe hun linguïstische erfgoed tot vandaag voortleeft. Ook in ons Nederlands.

Een lezing over een beschaving die zowel vroeger als vandaag half Europa in haar greep hield.Behalve voor diverse oudheidkundige kringen en afdelingen van het Davidsfonds heeft Clerinx over de Kelten gesproken voor o.m.:
- Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden
- Studium Generale, Rijksuniversiteit Groningen
- Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven
- Studium Generale (Epimedium) Universiteit Maastricht
- Cultuurforum Davidsfonds, Brussel
- Nacht van de Geschiedenis
- Geschiedenisdag Davidsfonds en Gallo-Romeins Museum Tongeren
- Jaarvergadering Leuvense Vereniging voor Volkskunde, Leuven
- Studievereniging Asterix, Universiteit Utrecht, Faculteit Keltische Studies
- Keltisch Festival, Hogeschool Gijzegem
- Algemeen Nederlands Verbond / Faro, Brussel
- Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (LGOG - archeologie), Weert
- Limburgs Museum Venlo
- bijscholing leraren klassieke talen en geschiedenis, Centrum Nascholing Onderwijs, Universiteit Antwerpen
- Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie - Abteilung Keltologie und Indogermanistik, Universiteit Bonn


Literatuur:
- Clerinx, H. Kelten en de Lage Landen. Vechten om het beste deel. Leuven, Davidsfonds, 2005.
- Clerinx, H. 'De terugkeer van de Kelten'. In: Derkx, S. & Hupperetz, W. (eds.). Het geheim van de Kelten. Venlo, Limburgs Museum, 2006 (tentoonstellingscatalogus).
- Anthoons, G. & Clerinx, H. (eds.). The 'Grand Celtic' Story? Proceedings of the conference held in Brussels on 19 November 2005. Brussel, Belgisch Genootschap voor Keltische Studies, 2007.

- Clerinx, H. 'Kelten en de Lage Landen. Drank en wagens.' In: Ethnologica Flandrica. Leuvense Vereniging voor Volkskunde, 2007.

- Clerinx, H. 1000 jaar Kelten. Leuven, Davidsfonds, 2009.

- Clerinx, H. 'Keltisch Europa.' (8 afleveringen). In: Geschiedenis Magazine. Amsterdam Spiegel Historiael, januari, maart, mei, juli, september, november en december 2013

- Clerinx, H. 'De Homerus van de Kelten. Hoe een vervalsing onze volksverhalen redde.' In: Geschiedenis Magazine, november 2015
- Clerinx, H. 'Zoeken naar het graf van koning Arthur.' In: Geschiedenis Magazine, april 2016

- Clerinx, H. 'Venster op de Keltische wereld.' In: Geschiedenis Magazine, oktober 2020
- Clerinx, H. 'De rijke mijnwerkers van Hallstatt.' In: Geschiedenis Magazine, april 2022
- Clerinx, H. 'Zin en onzin over de Kelten.' In: Geschiedenis Magazine, juni 2023

- Clerinx, H. De god met de maretak. Kelten en de Lage Landen. Amsterdam, Athenaeum-Polak & van Gennep, 2023.
Duur van de lezing:
2 x 40 minuten


Contactgegevens:
Herman Clerinx
herman.clerinx@telenet.be   
cover god met de maretak